FASHIONLIFESTYLE

溫柔兔爆走!田村吉保Yoshiyasu Tamura x McQ by Alexander McQueen

知名設計師Alexander McQueen 品牌支線McQ by Alexander 與日本漫畫家田村吉保Yoshiyasu Tamura共同推出「憤怒兔」漫畫系列商品,顛覆你對小白兔的可愛思維。McQ品牌總監表示憤怒兔在設計時就大量參考日本的音樂、藝術以及次文化,所以這次能夠推出漫畫單品更加延伸了創作概念,包含服飾、包款、褲子、鞋款均包含在內,男裝部分已於七月上市,女裝則將於八月登場,喜愛的朋友可多加留意。

yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-02-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-03-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-04-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-05-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-06-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-07-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-08-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-09-960x640 yoshiyasu-tamura-x-mcq-by-alexander-mcqueen-fallwinter-2014-manga-collection-10-960x640

 

source