Tag: Yeezy Boost 750 V2

SNEAKER

V2 不只 Yeezy Boost 350!Yeezy Boost 750 V2 諜照曝光

就在我們慢慢習慣 Yeezy Boost 350 V2 那道搶眼的鞋側條紋細節後,近日網路上竟然出現疑似 Yeezy Boost 750 的 V2 版本!!!從現有的資料得知,Yeezy Boost 750  V2 同樣維持了 Yeezy Boost 750 既有的高筒鞋型輪廓,最大的差異僅在鞋頭線條與魔鬼氈的細微變化,如果這消息屬實,預料 Yeezy Boost 750 V2 上架時間也會落在 2017 年,和 COOL 編一起關注後續發展吧! Source / theyeezymafia